30 Năm – Hồi Ức Vàng Son

30 Năm – Hồi Ức Vàng Son 

“Cảm ơn Je t’aime Art đã mang đến cho Cô Chú một đêm tiệc thật xúc động và tuyệt vời, để Hồi Ức Vàng Son có thêm một kỷ niệm đẹp ghi dấu mãi về sau.”

No Comments
Post a Comment