Dreaming Of Love

Dreaming Of Love


 

“Tụi mình cảm ơn team thiệt nhiều vì đã mang đến cho hai vợ chồng một lễ cưới mà ai bước vào cũng suýt xoa và ngắm mãi không thôi.”

– CD Tiên –

No Comments
Post a Comment