Into The Mystery Land

Into The Mystery Land


 

“Cám ơn Je t’aime Art vì đã tạo ra cho vợ chồng mình những buổi tiệc đúng như những gì mình mong muốn từ lễ Gia tiên đến hai lễ cưới ở Vĩnh Long và Sài Gòn nhé!”

 

– Thanh Thảo –

No Comments
Post a Comment